• Het platform is namens de particulier collectieve initiatieven de gesprekspartner voor de gemeente, startende initiatieven en derden waaronder bijvoorbeeld zorgaanbieders. Vanzelfsprekend heeft ieder initiatief ook zijn eigen communicatielijnen naar de gemeente, waarvan het platform wel op de hoogte gehouden blijft.

  • Maximaal twee personen uit het bestuur van het aangesloten initiatief nemen deel aan de overleggen van het platform.

  • De samenwerking is erop gericht om sterker te staan in het sociaal domein, een duidelijk profiel en stem te hebben.

  • Het platform treedt op als belangenbehartiger van de aangesloten deelnemers.

  • De samenwerking is ook bedoeld om daar waar mogelijk efficiency- en kostenvoordelen te behalen.

  • Op basis van de opgedane praktijkervaringen kan het platform optreden als informatiebron en kenniscentrum voor beginnende initiatieven, de gemeente en zorgaanbieders.

  • Het platform houdt zich enkel met algemene organisatorische zaken rond de zorg en zorginhoudelijk zaken bezig. Voor projectopzet en projectmatige zaken wordt doorverwezen naar Stichting Mijn Eigen Thuis (MET).         
 
www.woongroepcalipso.nl

www.woonmere.nl

www.paladijn.nl
 
 
www.halmhuis.nl
 
www.stichtinghetvaarthuis.nl